Spesialstillas for de mer krevende prosjektene

Noen ganger kreves helt spesielle konstruksjoner for å utføre gitte arbeidsoppgaver. Dette er noe vi kan finne løsninger på sammen med kunden. Hengestillas kan monteres der forholdene gjør det umulig å bygge fra fast grunn, ideelt for broer eller plattformer. Vi bistår med spesialtilpassede stillaser for kompliserte og utfordrende jobber.

Spesiallstillas - skreddersydd unikt for hvert prosjekt

Stillasløsninger for industrien krever helt spesielle konstruksjoner, da de ofte må ta hensyn til eksisterende maskinpark, bygningsmasse eller produksjonslinjer. Dette kan være store og komplekse løsninger. Våre spesialkonstruerte industristillas kan rigges i f.eks. fabrikker og verksteder, som vil kunne ha full drift samtidig som stillaset er oppe. Ramirent har utleie av stillas til alle løsninger.

Kontakt oss