Kvalifiserte og sertifiserte montører

Alle våre montører er sertifiserte stillasbyggere. På den måten kan vi garantere et trygt stillas på alle byggeplasser vi leverer til, store som små. Tungstillas er økonomisk, solid og trygt, men grunnet stor belastning er sikkerhet enda viktigere. Vi sitter alltid HMS først.

Tungstillas

Tungstillas er svært fleksibel og har nærmest ubegrensede variasjonsmuligheter når det gjelder montering og bruksområder. Typiske eksempler på bruksområder er:
Bygg og anleggs, skipsverft, olje- og gassindustrien on- og offshore, treforedlings- og papirindustrien, kraftverk, fly produksjon og flyvedlikehold m.m. I tillegg brukes tungstillas i Event bransjen, som understøttelse for tribuner, scener og tak etc.

Tungstillas går også under navn som: murerstillas og spirstillas.

Stillassystemet er basis for sikker, rask og økonomisk stillasbygging, og er anerkjent blant fagfolk verden over.

Spesifikasjoner

  • vertikal spir med rosettkranser
  • horisontal rigler med kilelås
  • sentrisk lastfordeling
  • gir automatisk korrekt vinkel
  • kan bygges rettvinklet eller med varierende vinkler

Kontakt oss